Google voegt 12 nieuwe types van Manual Action Penalties toe

Google heeft 12 nieuwe types handmatige penalty’s die betrekking hebben op overtredingen van het Google Nieuws en Google Ontdek beleid.

Dit is de eerste keer dat een website een handmatige penalty kan krijgen voor overtredingen van de beleidsregels van News en Discover. Voorheen waren handmatige acties beperkt tot schendingen van Google Search.

Dat wil niet zeggen dat Google zijn beleid rond Nieuws en Ontdekken niet heeft gehandhaafd. Dat heeft het wel – maar tot nu toe was de handhaving geautomatiseerd.

Een handmatige boete wordt, in tegenstelling tot een geautomatiseerde boete, opgelegd door een menselijke beoordelaar bij Google. De boete wordt opgelegd nadat de beoordelaar heeft vastgesteld dat de site niet in overeenstemming is met de richtlijnen van Google.

Traditioneel resulteert een handmatige penalty in pagina’s of sites die lager worden gerangschikt in Google Search. Het is onduidelijk wat de repercussies zullen zijn wanneer een site een handmatige penalty krijgt voor het overtreden van Google News en Google Discover policies.

De hulppagina van Google vermeldt niet of de pagina’s alleen worden gedegradeerd/verwijderd uit Discover en News, of dat de straf zich ook zal uitstrekken tot Google Search.

Hoe dan ook, het is in het belang van elke site-eigenaar om deze straffen te vermijden. Handmatige acties zijn de ernstigste van alle Google-straffen en het kost veel moeite om ervan te herstellen.

Met dat gezegd, laten we eens kijken naar de 12 nieuwe handmatige actiestraffen die specifiek zijn voor Google Nieuws en Discover.

Google Nieuws & Google Ontdekt Handmatige acties

Sommige van Google’s nieuwe handmatige straffen zijn specifiek voor Nieuws, sommige zijn specifiek voor Discover, en sommige hebben betrekking op Nieuws en Discover.

Google Nieuws Sancties

De enige handmatige sanctie die specifiek is voor Google Nieuws is voor schending van het transparantiebeleid.

Een site kan in strijd met dit beleid worden bevonden als hij verschijnt in Google News en geen duidelijke datums en bylines vermeldt, evenals informatie over de auteurs, de publicatie, de uitgever, het bedrijf of netwerk erachter, en contactinformatie.

Google Discover Penalties

Er zijn twee handmatige straffen die specifiek zijn voor Google Discover. Deze omvatten:

Inhoud met een volwassen thema: Google heeft inhoud gedetecteerd die naaktheid, seksuele handelingen, seksueel suggestieve activiteiten of seksueel expliciet materiaal bevat.


Misleidende inhoud: Google heeft inhoud gedetecteerd die gebruikers lijkt te misleiden door een onderwerp of verhaal te beloven dat niet wordt weerspiegeld in de inhoud.

Google News and Google Discover Penalties

Er zijn negen handmatige straffen voor schendingen van beleidsregels die worden gedeeld door Google News en Google Discover. Deze omvatten:

  • Gevaarlijke inhoud: Google heeft inhoud gedetecteerd die ernstige en onmiddellijke schade kan toebrengen aan mensen of dieren.
  • Intimiderende inhoud: Google heeft inhoud gedetecteerd die intimidatie, pesterijen of bedreigingen bevat.
  • Haatdragende inhoud: Google heeft inhoud gedetecteerd die aanzet tot haat.
  • Gemanipuleerde media: Google heeft audio-, video- of beeldcontent gedetecteerd die is gemanipuleerd om te misleiden, te bedriegen of te misleiden.
  • Medische inhoud: Google heeft inhoud gedetecteerd die gericht is op het verstrekken van medisch advies, diagnose of behandeling voor commerciële doeleinden.
  • Seksueel expliciete inhoud: Google heeft inhoud gedetecteerd die expliciet seksueel beeldmateriaal of video’s bevat die primair bedoeld zijn om seksuele opwinding te veroorzaken.
  • Terroristische inhoud: Google heeft inhoud gedetecteerd die terroristische of extremistische daden bevordert, waaronder rekrutering, het aanzetten tot geweld of het vieren van terroristische aanslagen.
  • Inhoud met geweld en gore: Google heeft inhoud gedetecteerd die aanzet tot geweld of dit verheerlijkt. Google staat geen extreem grafisch of gewelddadig materiaal toe om anderen te laten walgen.
  • Vulgair taalgebruik en godslastering: Google heeft inhoud gedetecteerd die ongegronde obsceniteiten of godslastering bevat.

Herstellen van een Manual Action Penalty

Herstellen van een handmatige actie is mogelijk, maar het vergt werk. Wanneer Google handmatige straffen uitdeelt, stuurt het een bericht naar de site-eigenaar via Search Console.

Het bericht in Search Console bevat gedetailleerde informatie over hoe te herstellen van de penalty. Herstel zal meestal bestaan uit het verwijderen van de beledigende inhoud en het indienen van een verzoek tot heroverweging.

Voor meer informatie, raadpleeg deze best practices voor het schrijven van heroverwegingsverzoeken die werken.

Geef een reactie